Trường Trung Học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu > Tin chi tiết

THÔNG BÁO V/v cho học sinh đi học lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 THÔNG BÁO V/v cho học sinh đi học lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 1. Học sinh toàn trường bắt đầu đi học trở lại vào ngày thứ hai (17/02/2020) theo thời khoá biểu. 2.

[index] [11975] [228] [2078] [4351] [2620] [12938] [12367] [2235] [13811] [2890]

http://forex-viethnam.mining-logix.pw